O firmie
Dakmet

 

Z historii Firmy..

Początki naszej firmy sięgają lat 70-tych, kiedy to powstał zakład ślusarski założony przez Pana Kazimierza Dzika.
   Z biegiem lat rodzinna tradycja dała początek nowym zakładom, tworzonym przez jego synów.
   Dobra koniunktura sprzyjała rozwojowi branży śrubowej, i tak po prawie 20 latach doszło do połączenia zakładów ślusarskich trzech braci i ojca.
   Był to początek działalności jednej, rodzinnej firmy, która powstała w 1990 roku i działa do dziś pod nazwą DAKMET.
A dziś...
   Na przestrzeni lat dzięki zaangażowaniu właścicieli oraz prowadzonym przez nich inwestycjom firma DAKMET osiągnęła wiodącą pozycję wśród miejscowych producentów śrub.
   Kolejne lata to okres intensywnego rozwoju firmy, wdrażanie nowoczesnych technologii produkcji, modernizacja i rozszerzanie parku maszynowego oraz wprowadzanie systemów zarządzania produkcją i jakością wyrobów. 
Głównym kierunkiem działalności firmy DAKMET jest produkcja i sprzedaż wyrobów śrubowych i złącznych oraz drutów ciągnionych, produkowanych z surowców krajowych o najwyższej jakości.
   Podstawą produkcji są śruby podsadzane z łbem grzybkowym (zamkowe), śruby maszynowe, złącza meblowe i konfirmaty oraz druty ciągnione od fi 2,21 do fi 20.
Oferta naszych wyrobów jest bardzo szeroka obok produkcji normaliów takich jak: śruby, wkręty do drewna i do metalu nakrętki, podkładki, nity stalowe, blachowkręty itp. wykonujemy również inne nietypowe wyroby na zamówienie Klienta.
 Niewątpliwie naszym atutem jest bardzo dobrze 
zaopatrzony magazyn wyrobów gotowych, co oznacza, że zamówienia realizowane są w bardzo krótkim terminie.
   Na dzień dzisiejszy firma DAKMET zatrudnia 100 pracowników, posiada nowoczesny park maszynowy liczący ponad 200 maszyn, własną cynkownię zgodną z wymogami UE, oraz flotę transportową.
   Ze względu na wysoką jakość naszych wyrobów oraz kompleksową i szybką realizację zamówień, dla naszych Klientów jesteśmy cenionym partnerem handlowym.
   Zapraszamy do współpracy.
Pages from history...  

   The beginnings of our company go back to the seventies when Kazimierz Dzik founded his locksmith’s workshop. As time went by the family tradition gave rise to new businesses established by his sons.
   Favourable trends in industry supported the development of the screw and bolt branch, and thus after almost twenty years the locksmith’s workshops of three brothers and their father united. It was the start of a new family company which was set up in 1990 and has been active until now bearing the name DAKMET.

 

And now...

   Due to the owners’ engagement and their consistent investment plans carried out over the years, DAKMET has achieved a leading position among the local screw and bolt manufacturers.
   Successive years have been a period of intensive development of the company, of implementation of new technologies, modernisation and broadening of machinery range and introducing new systems of production management and quality management schemes. 

 

 The main part of DAKMET activity lies in the production and sales of screws, bolts and drawn wire produced from Polish materials of the highest quality.
   The basis of production are mushroom head square neck bolts, machine bolts, furniture joints, system screws and drawn wire ranging in diameter from 2.21 to 20.
   We offer a wide variety of products. Apart from the ordinary items as screws, wood screws, nuts, screw caps, washers, steel rivets, self-tapping screws, etc., we produce non-typical items according to our customers’ orders. 

 


Well-supplied warehouse of ready-made products is undoubtedly our great asset, as it means that orders are realized within very short time.
   Nowadays, DAKMET employs 100 workers, it has got a modern machinery range consisting of over 200 machines, its own zinc works conforming to UE standards and a fleet of vehicles.
   Thanks to the high quality of our products and to the fast and complex realization of orders, we are a valued and reliable business partner to our customers.
   We would like to invite your cooperation.


 

 

 

realizacja prestiz.pl